Jakie uprawnienia trzeba mieć, aby obsługiwać ładowarki teleskopowe?

Ładowarki teleskopowe to nowoczesne pojazdy, które mają szerokie zastosowanie. Najczęściej wykorzystywane są jako maszyny budowalne. Jednocześnie, dzięki swoim cechom i możliwościom, mogą zastąpić wiele innych pojazdów. Głównym zadaniem ładowarki teleskopowej jest podnoszenie i przenoszenie różnego rodzaju ładunków. Aby obsługiwać to wielofunkcyjne urządzenie, trzeba mieć specjalne uprawnienia.

Ładowarka teleskopowa to pojazd transportu bliskiego, który składa się z podwozia kołowego ze zmiennym wysięgnikiem. Każda ładowarka może być wyposażona w inny osprzęt dodatkowy, np. łyżka, chwytaki do drewna, żurawik hydrauliczny, kosz osobowy, kosiarka, pług. Wyróżniamy dwa rodzaje ładowarek teleskopowych: z podnośnikami obrotowymi i z podnośnikami przegubowymi. Maksymalna wysokość podnoszenia gwarantowana przez ładowarki teleskopowe to 22 m.

Uprawnienia na ładowarki teleskopowe

Operator ładowarki teleskopowej musi mieć uprawnienia dostosowane do rodzajów i struktur tych maszyn. Dodatkowo osoba, która zamierza nauczyć się obsługi tych urządzeń, musi ukończyć specjalistyczny kurs i zdać egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). W trakcie szkolenia kursant uczy się manewrowania ładowarką w czasie pracy w bezpieczny sposób. Poznaje także wiedzę z zakresu rodzajów załadunku, budowy i rodzajów ładowarek, przepisów BHP oraz tematyki związanej z dozorem technicznym. Specjalistyczny kurs musi zostać zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym. Dopiero po jego pozytywnym zaliczeniu kursant otrzymuje uprawnienia na ładowarki teleskopowe, które mogą być wyposażone w dowolne elementy dodatkowe. Uprawnienia takie umożliwiają pracę nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Kto może zdobyć uprawnienia na ładowarki teleskopowe?

Aby ukończyć kurs i zdobyć uprawnienia operatora ładowarki teleskopowej, wystarczy mieć ukończone 18 lat i zakończone wykształcenie podstawowe. Dodatkowo należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na takim stanowisku. Wszystkiego, co potrzebne do obsługi tych urządzeń, kursanci uczą się na kursie. Kandydat na operatora ładowarek teleskopowych nie musi posiadać prawa jazdy kategorii B, ponieważ maszyna ta rządzi się innymi prawami niż samochód osobowy.

Ile zarabia operator ładowarki teleskopowej?

Rosnąca popularność ładowarek teleskopowych w Polsce, sprawia, że po ukończonym kursie i zdobyciu uprawnień operatora tych urządzeń łatwo można znaleźć dobrze płatną pracę. Obowiązki na tym stanowisku to nie tylko bezpieczna obsługa ładowarek, ale także kontrola stanu technicznego pojazdu i odpowiedzialność za osoby znajdujące się w zasięgu pracy urządzenia czy też te pracujące w koszu na wysięgniku. Zarobki operatora ładowarek teleskopowych wahają się od 4 510 zł do 5 960 zł brutto.

Uniwersalność ładowarek teleskopowych sprawia, że mogą być wykorzystywane w wielu branżach – od budowlanej, poprzez drogową, górniczą, przemysłową, aż po pracę w branży produkcyjnej oraz handlowej. Operator, który ma uprawnienia na ładowarkę teleskopową, może obsługiwać pojazd w różnych konfiguracjach osprzętu dodatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.